Witamy na stronie

DWUTYGODNIKA SAMORZĄDOWEGO

REWIZJE TOMASZOWSKIE

AKTUALNOŚCI
TU KUPISZ REWIZJE
OGŁOSZENIA
GALERIA
KONTAKT

 

 

 

Na straży godności

Na straży godności

Krzyż i Wolności i Solidarności od Prezydenta RP otrzymał Eugeniusz Badaszczuk

 

Krzyż Wolności i Solidarności to drugie po Krzyżu Virtuti Militari odznaczenie wojskowe. Na tak szacowne odznaczenie czeka się całe życie. Aby być człowiekiem wolności i solidarności, trzeba wiele poświęcić, przeżyć wiele trosk i przekroczyć trudności, jakie pojawiają się na drodze życia. Na pewno nie ma na tej drodze błyskotliwej, łudzącej pozorami kariery, nie ma honorów ani korzyści materialnych, ani też komfortowego życia.Tak to dziwnie się składa, że obserwując przykłady życia Polaków związanych z „Solidarnością” reguła tej drogi wciąż się powtarza. Walka o wolność naszego kraju trwa od dawna. Polega ona nie tylko na zachowaniu granic geograficznych, profilu geopolitycznego, istnienia na arenie międzynarodowej, zachowaniu tożsamości narodowej, dumy ze znaków kultury narodowej.

     Ważną częścią tej walki jest prawo Polaków do godnego życia w granicach swego kraju, przez co rozumiemy trwałość miejsca zamieszkania i przede wszystkim możliwości funkcjonowania w sensie bytowym i materialnym, dzięki uczciwie wykonywanej pracy zarobkowej, sprawiedliwie i demokratycznie zdobywanej, ocenianej, wynagradzanej według ścisłych kryteriów. O te ideały walczyła „Solidarność” - daleka od haseł kapitalistycznej własności, samowoli oligarchów zdobywających majątek, mających ogromne powiązania ze światem polityki, dowolnością posunięć nowo narodzonej władzy - w zakresie sprawiedliwości społecznej - czerpiącej swój wizerunek z dorobku zwykłych ludzi pracy, ludzi „Solidarności”.

     Co zostało z tej walki ludzi pracy dziś - w dobie ciągłych wyjazdów Polaków za granicę w celach zarobkowych, tworzenia się sfer powiązanych znajomościami, władzą i interesami, brakiem transparentności w zatrudnianiu i wynagradzaniu, atmosferą dziwnej mody na sukces - rozumiany jako spektakularne, widowiskowe ukazanie, najlepiej na scenie swoich osiągnięć, nie zawsze popartych żmudną, cichą pracą, niewidoczną na co dzień.

     O tym wszystkim wie jeden z ludzi „Solidarności” Eugeniusz Badaszczuk, który u kresu niełatwego życia został odznaczony Krzyżem Wolności i Solidarności przez Prezydenta Rzeczypospolitej Andrzeja Dudę. Eugeniusz Badaszczuk całe życie razem ze swoją rodziną, w tym zmarłą żoną, realizował ideały solidarności: szacunek dla najskromniejszej pracy, miłość do rodzinnej miejscowości i ojczyzny, uczciwość wobec drugiego człowieka i świadczenie pomocy w chwilach trudnych, przywiązanie do praw i godności ludzi pracy, koleżeństwo i prawdomówność, szacunek dla nauki i pracy, pogarda dla kombinatorstwa, krętactwa i cwaniactwa oraz nadużywania władzy. - Ojciec zawsze powtarzał, że nie ważne, gdzie się mieszka i czy wykonuje się pracę adekwatną do wykształcenia i ambicji w przypadku, gdy w naszym nie zawsze sprawiedliwm systemie politycznym znajdziemy się na marginesie dóbr, jakim jest też praca – rozdzielanych tylko między wybrańców lub ulubieńców władzy. Ważne, aby być zawsze dobrym człowiekiem i żyć zgodnie z sumieniem, bo istnieje jeszcze Nieznany Trybunał Sprawiedliwości, który we właściwy sposób wyważy ludzkie czyny, a ten, który stoi na szczycie tegoż trybunału sam chętnie pracował i żył na obrzeżach ludzkiej biedy, ludzi skromnych i „maluczkich”, miejscach ubogich i dalekich od komfortu.

     Uroczystość wręczenia odznaczeń miała miejsce 25 września w lubelskim oddziale Instytutu Pamięci Narodowej. W gronie zaproszonych gości znalazła się kilkudziesięcioosobowa grupa odznaczonych członków „Solidarności” z województwa lubelskiego (z Tomaszowa Lubelskiego Eugeniusz Badaszczuk był jedyną osobą), poza tym zaproszony był ogólnokrajowy Dyrektor IPN-u Jarosław Szarek; p.o. Dyrektora lubelskiego IPN-u Marcin Krzysztofik; Prezydent Miasta Lublin Krzysztof Żuk; Lubelska Kurator Oświaty Teresa Misiuk; Przewodniczący NSZZ „Solidarność” Regionu Środkowowschodniego Marian Król; ponadto przedstawiciele uczelni lubelskich, służb mundurowych i działaczy „Solidarności”, stowarzyszeń represjonowanych, rodziny i znajomi odznaczonych. Uroczystość wręczenia honorowych odznaczeń uwieńczyła wymowna część artystyczna, przygotowana przez lidera zespołu „Contra Mundum” Norberta Smolińskiego, pt. „Odważnym wszystkim pokłon niski”, przypominający czasy stanu wojennego, represje, tych, którzy walczyli o godność i tych, którzy zginęli.

     Krzyż Wolności i Solidarności to honorowa odznaka państwowa, nadawana przez Prezydenta RP na wniosek Prezesa Instytutu Pamięci Narodowej działaczom opozycji wobec dyktatury komunistycznej, za pracę na rzecz odzyskania przez Polskę niepodległości i suwerenności lub respektowanie praw człowieka w PRL. Odznaki tej nie otrzymuje się z błahego powodu, lecz za autentyczną, konkretną postawę w czasach zagrożenia niepodległości kraju, zakłamania, poniewierania godnością człowieka pracy. Taka działalność musi być ściśle udokumentowana w IPN na podstawie zebranego materiału dowodowego, pochodzącego z okresu represji, w tym przypadku z zakresu historycznego, zakreślonego latami 1956 - 1989. Materiał dowodowy to teczki osobowe gromadzone w celach represyjnych w strukturach Służb Bezpieczeństwa, od 1989 roku gromadzone w oddziałach IPN
i poddawane analizie.

     Krzyż Wolności i Solidarności to drugie po Krzyżu Virtuti Militari odznaczenie wojskowe, wzorowane na Krzyżu Niepodległości, ustanowione w okresie międzywojennym. Odznaczenie to zostało powołane przez prezydenta RP Ignacego Mościckiego, w celu odznaczenia osób, które przyczyniły się do odzyskania niepodległości. Pomimo wojskowego charakteru było nadawane nie tylko żołnierzom, ale również osobom zasłużonym dla kraju.

     Na podstawie projektu wniesionego 5 marca 2010 Sejm RP przyjął uchwałę w sprawie przywrócenia Krzyża Wolności i Solidarności. Stał się on zatem odznaczeniem dla działaczy opozycji wobec dyktatury komunistycznej, tych, którzy byli aktywnymi członkami nielegalnych organizacji walczących o niepodległość kraju i godność człowieka lub prowadzili zagrożoną odpowiedzialnością karną lub represjami działalność na rzecz odzyskania niepodległości i respektowania praw człowieka.

(r)admin, 18-10-2017, odsłon: 862
Polecamy

  

 

 

 

Strona zbudowana w oparciu o system CMS Webman
Ta strona używa plików cookies i podobnych technologii w celu świadczenia usług, wyświetlania reklam i zbierania statystyk. Korzystając z niej zgadzasz się na ich używanie zgodnie z ustawieniami przeglądarki.
Zamknij